• _VLO3843w2.jpg
  • _VLO3870w1.jpg
  • _VLO3830w1.jpg

Yin Yoga

De Yin yoga wordt gegeven volgens de methode van de Nieuwe Yogaschool in Amsterdam.  De docenten Martina Capousek en Carolyn van de Wijngaert zijn hier opgeleid.

Yin en yang zijn begrippen uit het Taoisme en refereren aan de twee belangrijkste krachten in het universum. Yang staat voor dat wat dynamisch is, warm, veranderend en naar buiten gericht en yin voor dat wat meer verborgen, koel, statisch en stil is. Beide begrippen zijn relatief en kunnen in elkaar overvloeien

Tijdens de Yin yoga les worden de asana's (=yogahoudingen) langer aangehouden en deze yogavorm is gericht op de diepe ontspanning van spieren, bindweefsels en gewrichten. Het accent ligt op meer in ontspanning zijn (ook in discomfort), overgave en loslaten. Een deel van de principes van Yin Yoga vinden hun oorsprong in het Chinese Taoïsme en er worden veelal aangepaste zittende of liggende houdingen uit de hatha yoga gebruikt, waarin je enkele minuten verblijft. De ondersteunende en beschermende functies die spieren normaal gesproken hebben, worden overgenomen door het gebruik van kussentjes, dekentjes en andere manieren van ondersteuning. De energie van meridianen en chakra's gaat stromen.De meridianen of energiebanen zijn de niet fysieke wegen waarover de energie zich kan verplaatsen en de chakra's zijn de energieknooppunten of pompen die de energie verspreiden.

Het bindweefsel is het web van weefsels in je lichaam dat alles op zijn plek houdt. Het bevindt zich om en tussen de organen en spieren. Onder bindweefsel vallen vezelachtige weefsels, vet, kraakbeen, bot, merg en bloed. Het reageert op stimuli en houdt het lichaam gezond. Het langer aanhouden van de houding werkt als stimulatie en op deze manier kunnen zowel fysieke, energetische en emotionele spanningen en toxinen die zich in de loop der tijd hebben opgehoopt, losgelaten worden. 

Tijdens de beoefening van Yin yoga gebeurt er niet alleen veel op fysiek niveau, maar ook op energetisch gebied. Yin yoga gaat over bewustwording, acceptatie en loslaten, zowel fysiek, mentaal als emotioneel. Het parasympatische zenuwstelsel wordt geactiveerd.

Het is een zeer meditatieve vorm van Yoga, waarbij je (weer) volledig in bewust contact met je lichaam kunt komen.

Yin Yang Yoga

Yang is actief, mannelijke energie, kracht, beweging, inspanning, activatie van je sympatisch zenuwstelsel. De meeste vormen van bewegen zoals bijvoorbeeld joggen, klimmen, fietsen en zwemmen zijn allemaal Yang. Ook bij bijna alle vormen van yoga, zoals hatha yoga, power flow yoga (vinyasa en ashtanga) is er sprake van Yang.
Bij alle Yang vormen van bewegen zijn je spieren actief, je zet ze aan het werk om een houding aan te nemen, deze vol te houden en om je balans te bewaren, zodat je niet omvalt.

Tijdens Yin Yang yogales wordt yin yoga gecombineerd met elementen uit yang yoga stijlen zoals vinyasa yoga. Yang yoga houdingen zijn beweeglijke en actievere houdingen waardoor warmte ontwikkeld wordt. Yin yoga houdingen zijn gericht op de diepere weefsels (de gewrichten, aanhechtingen en het bindweefsel) en worden doorgaans lang aangehouden.

Veel yang houdingen worden staand uitgevoerd, terwijl de meeste yin houdingen zittend of liggend worden uitgevoerd. De combinatie van beide vormen brengt de verstillende, meditatieve energie van yin in balans met de opwekkende, versterkende energie van yang.  Een dynamische en verstillende yogales die zowel actief maar vooral ook meditatief van aard zal zijn. De les eindigt met een diepe ontspanning. 

AANMELDEN

Yoga vormen

Top