• h_4034aw.jpg
  • h_1267w.jpg
  • h_1295w.jpg

Mindfulness Compassie Training

Mindfulness Based Compassionate Living (MBCL)
Compassie of mededogen kan gedefinieerd worden als het vermogen ons betrokken te voelen bij pijn en lijden, zowel van onszelf als van anderen. Het gaat samen met de wens om deze pijn en dit lijden te verlichten en de bereidheid om daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Compassie is een algemeen menselijke eigenschap, die bij iedereen in aanleg aanwezig is, maar die vaak om allerlei redenen niet tot bloei is gekomen. In deze compassietraining bieden we mogelijkheden om mildheid en compassie te ontwikkelen, waarbij eerst aandacht wordt gegeven aan zelfcompassie, onder het motto: "maak de wereld milder, laten we bij onszelf beginnen". We doen oefenen later ook het vermogen om compassie naar anderen toe te ontwikkelen.

De Compassietraining start op vrijdag 27 september  2019 om 13:30 - 16:00 uur.
Kosten € 375,00, inclusief werkmap en geluidsbestanden.

Mindfulness-oefendagen
Daarnaast worden er regelmatig Mindfulness oefendagen gehouden op zaterdag of zondag van 10.00 tot 15.00 uur, inclusief een heerlijke biologisch vegetarische lunch. Een ieder die de MBSR training heeft gevolgd, bij Studio Yoga Zwolle of elders, is welkom. De eerstvolgende mindfulness oefendag is zaterdag 20 april 2019.
Kosten € 45,00, inclusief biologische, vegetarische lunch.

Aanmelden Yogacursussen

Yoga vormen

Top